Comparteix:

JUNTA

La Junta del Departament és l’òrgan col·legiat que es reuneix regularment al llarg de l’any per prendre les decisions sobre les directrius de la política docent, de recerca i de funcionament del DUTP. Està composada per:

MEMBRES NATS

Director Carles Crosas
Sotsdirector/a -
Secretària acadèmica Inés Aquilué
Adjunt a direcció per la docència Álvaro Clua
Adjunta a direcció per la recerca Melisa Pesoa
Cap de la secció de Grau i Màster Habilitant ETSAB -
Cap de la secció de Grau i Màster Habilitant ETSAV Carles Llop
Coordinador de la Línia d'Urbanisme del MBArch Francesc Peremiquel
Coordinadora del programa de Doctorat  Maria Rubert
Coordinador del Màster Oficial de Paisatge Enric Batlle
Coordinador del Grau en Paisatgisme Stefano Cortellaro
El/la catedràtic/a d'universitat més antic Joaquim Sabaté
El representant del sector EGM del Consell Lucía Alquézar
La cap de la UTG Cristina Torné
El membre del sector PAS del Consell Carmen Rodríguez

 

MEMBRES ELECTIUS

Representant del personal docent i investigador PDI A i B3

Kathrin Golda-Pongratz

Representant del personal docent i investigador PDI B1, B2 i B4    

Catalina Salvà