Comparteix:

DEPARTAMENT

El DUTP és el departament de la Universitat Politècnica de Catalunya que imparteix els ensenyaments d'Urbanisme de grau, màster de recerca i doctorat a les dues Escoles Tècniques Superiors d'Arquitectura: la de Barcelona i la del Vallès. L'ensenyament de màsters professionals de tercer cicle es realitza també a la Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El departament té una llarga trajectòria dins les Escoles, i les activitats de recerca i divulgació del grup de professors que més tard constituirien el DUTP començaren fins i tot abans de la creació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La importància de l'urbanisme a les nostres escoles té una gran tradició i és un tret diferencial respecte la majoria d'altres centres estatals i europeus.

La formació urbanística impartida pel DUTP esdevé un punt fort de la pràctica professional dels urbanistes que han passat per les nostres escoles, la qual cosa es reflexa principalment en el projecte i la gestió del territori i les ciutats catalanes, però també a Espanya i diversos països del món.

El DUTP ha estat pioner en el nostre país en la introducció dels ensenyaments de paisatgisme iniciant la titulació l'any 1983.