Comparteix:

PUBLICACIONS

Publicacions del Departament d'Urbanisme de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Al llarg dels seus quaranta anys d’existència, el Departament d’Urbanisme, Territori i Paisatge (UTP) com a centre acadèmic i molts dels seus professors a títol individual han contribuït a ampliar i difondre els coneixements en el camp de la urbanística a través de nombroses publicacions. La revista UR, entre 1985 i 1992, va promoure i fer-se ressò d’alguns dels debats disciplinars més punyents d’aquell període. La “col·lecció groga” de la UPC inclou publicacions d’algunes de les tesis doctorals més rellevants del Departament, que han esdevingut llibres de referència per a l’ensenyament de la urbanística en el DUTP. Edicions UPC ha publicat també nombrosos llibres de professors del DUTP resultat de les seves recerques i activitats docents. En aquest apartat es ressenyen les publicacions més destacades que han sorgit de l’activitat del Departament d’Urbanisme, Territori i Paisatge (UTP).

Les diferents publicacions del DUTP son les següents:

 

VITRINA DEL DUTP

                                             

 

APUNTS DUTP

                                             

 

COL·LECCIÓ GROGA

                                               

EDICIONS UPC

 

PUBLICACIONS MÀSTER

                                                

 

QRU QUADERNS

                        

 

UR REVISTA

                                               

 

BIENNAL PAISATGE

                                                                                                                              

 REVISTA IDENTITIES

                                                               

COL·LECCIÓ POLIÊDRICA