Comparteix:

GArq ETSAV

El GArqEtsaV és el Grau en Estudis d'Arquitectura de 5 anys que permet la formació com a professional. La base de l’ensenyament pivota al voltant del Projecte d’arquitectura amb coneixements sobre la història i les teories de l'arquitectura, l’urbanisme i la planificació, els mètodes de recerca i la representació gràfica, així com dels problemes de concepció estructural, construcció i enginyeria vinculats amb el disseny d'edificis. La formació qualifica als estudiants per tal que puguin integrar-se en l'activitat productiva de l'arquitectura, crear projectes que compleixin les exigències estètiques i tècniques actuals i les sol·licitacions de la societat i la ciutat contemporània. Els cursos del GArqEtsaV combinen metodologies de taller amb classes magistrals i el treball de l’estudiant ocupa l’eix central de l’aprenentatge de Grau.

La superació del Grau en Estudis d'Arquitectura faculta l'accés al MArqEtsaV, màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Arquitecte o Arquitecta.

Presentació

A l’ETSAV, el DUTP imparteix 8 assignatures troncals d’urbanística, algunes de les quals s’integren en tallers de projectació conjunts amb el Departament de Projectes Arquitectònics. Actualment, a l’ETSAV s’ofereixen també 6 assignatures optatives en la línia d’urbanisme, la qual té per objectiu aprofundir en els temes presentats en les assignatures troncals, constituir un primer pas cap a l’especialització de l’arquitecte en el camp de l’urbanisme i obrir i explorar nous camps en la disciplina urbanística.

Assignatures Troncals

 • Arquitectura i Ciutat
 • Medi, Espai lliure i Ciutat (Urbanística I)
 • TAP Lloc i Ciutat (Taller de Arquitectura y Projectes IV)
 • Ciutat i el projecte residencial (Urbanística II)
 • TAP Habitatge i medi urbà (Taller d'Arquitectura i Projectes VI)
 • Urbanística III
 • Taller de Arquitectura i projecte VIII
 • Urbanística IV

Assignatures Optatives

 • Metabolisme urbà: Projecte RELS (1r i 2n cuatrimestre)
 • La ciutat i la vida (Intensiva)
 • Projecte en paisatges culturals (Intensiva)