Comparteix:

RECERCA

El DUTP organitza i imparteix el Programa de Doctorat en Urbanisme de la UPC. Des de setembre de 2006, la fase reglada del Doctorat en Urbanisme es transforma en el Màster Oficial de Recerca en Urbanisme. El Màster de Recerca constitueix la primera part dels estudis de doctorat, tot incloent les assignatures docents del programa, els seminaris d'investigació i la tesina de Màster, la qual prepara el projecte de tesis. La segona fase del Doctorat consisteix en l'elaboració de la tesis doctoral, inscrita en alguna de les línies de recerca pròpies al DUTP. L'actual Màster de Recerca es basa en un programa de Doctorat que arranca a finals dels anys setanta a partir de la important tasca investigadora del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, i que consolida la seva estructura actual a partir del curs acadèmic 1991-92. L'any 2004 obté la Menció de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència, la qual ha estat renovada successivament fins a l'actualitat.

Departament d’Urbanisme, Territori i Paisatge | FUTUR (upc.edu)