Comparteix:

GArq ETSAB

El GArqEtsaB és el Grau en Estudis d'Arquitectura de 5 anys que permet la formació com a professional. La base de l’ensenyament pivota al voltant del Projecte d’arquitectura amb coneixements sobre la història i les teories de l'arquitectura, l’urbanisme i la planificació, els mètodes de recerca i la representació gràfica, així com dels problemes de concepció estructural, construcció i enginyeria vinculats amb el disseny d'edificis. La formació qualifica als estudiants per tal que puguin integrar-se en l'activitat productiva de l'arquitectura, crear projectes que compleixin les exigències estètiques i tècniques actuals i les sol·licitacions de la societat i la ciutat contemporània. Els cursos del GArqEtsaB combinen metodologies de taller amb classes magistrals i el treball de l’estudiant ocupa l’eix central de l’aprenentatge de Grau.

La superació del Grau en Estudis d'Arquitectura faculta l'accés al MArqEtsaB, màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Arquitecte o Arquitecta.

Presentació

A l'ETSAB, el DUTP participa en 6 assignatures troncals en els dos cicles de la carrera i en 10 assignatures optatives.
Les primeres dues assignatures troncals d'urbanística (Urbanística I i Urbanística II) estan dedicades a l'aprenentatge d'eines per a la l'anàlisi urbà i territorial respectivament.
Les assignatures d'Urbanística III i Urbanística IV introdueixen l'alumne a la lògica projectual en urbanisme des de dues vessants complementàries: el projecte viari i el projecte residencial.
Les dues darreres assignatures troncals d'urbanística en el pla d'estudis de l'ETSAB (Urbanística V i Urbanística VI) estan dedicades al projecte urbà i a l'estructura urbana respectivament.
Al seu torn, les assignatures optatives ofereixen la possibilitat d'aprofundir algunes facetes de la urbanística, com ara la història de la ciutat i de l'urbanisme, l'ordenació territorial o la projectació de l'espai públic.

Assignatures Troncals

Urbanística I           Resp.Matí: E. Gómez                                            Resp.Tarda: J.Franquesa/J. Sabaté
Urbanística II          Resp.Matí: E. Gómez                                            Resp.Tarda: J.Sabaté/M. Pesoa
Urbanística III         Resp.Matí: Z. Muxí /J. Parcerisa/J.Moreno      Resp.Tarda: J. Parcerisa    
Urbanística IV        Resp.Matí: S. Cortellaro                                        Resp.Tarda: M.Corominas/F.Peremiquel 
Urbanística V         Resp.Matí: C.Crosas                                              Resp.Tarda: F. Peremiquel
Urbanística VI        Resp.Matí: A.Clua                                                  Resp.Tarda: J.Franquesa


Assignatures Optatives