Comparteix:

MArq ETSAB - Habilitant

El MArqEtsaB és el Màster Universitari en Arquitectura d’un any que complementa la formació de Grau i que resulta imprescindible per exercir la professió. Presenta tres línies d'especialització: Teoria i Projecte, Urbanisme i Tecnologia. Cada una d'aquestes especialitats suposa una intensificació temàtica dins l'àmbit de l'arquitectura, sense deixar d'atendre simultàniament a la necessària lectura omnicomprensiva de la disciplina.

Aquest màster es dissenya per tal de completar la formació de qualitat obtinguda al grau amb la maduresa pròpia i necessària per a l'exercici professional, que demana un alt nivell d'integració i capacitat d'innovació, aprofundint en el projecte, la tecnologia i l’urbanisme.

El model pedagògic d'ambdues titulacions integrades GArqEtsaB + MArqEtsaB conformen un programa acadèmic integral de l'Arquitectura, i habilita a l'estudiant per a l'exercici de la professió regulada d'arquitecte. Està enfocat cap a la interdisciplinarietat de les diferents matèries, reforçant-ne el coneixement transversal. La majoria de les assignatures presenten un format amb grups de taller, on les activitats cooperatives són clau pel desenvolupament d'un adequat raonament crític de cada matèria. Aspectes com la vinculació territorial, la sostenibilitat o l'impacte social, entre d'altres, són qüestions necessàries per fomentar i incidir en el paper de l'arquitecte en la nostra societat, en la recerca d'un entorn més humà i d'una millor qualitat de vida.